Door de maatschappelijke trend waarin kwetsbare ouderen langer thuis blijven wonen, verandert het vak van de specialist ouderengeneeskunde. De specialist ouderengeneeskunde zal meer dan voorheen ook buiten de muren van de instelling zijn diensten verlenen.

Verenso pleit bij opstellers van wet- en regelgeving en inkopende partijen voor mogelijkheden voor de specialist ouderengeneeskunde om los van de instelling extramurale behandelzorg te kunnen verlenen zodat de specialist ouderengeneeskunde niet wordt gehinderd door wettelijke beperkingen en zijn medische expertise kan inzetten voor zowel ouderen in de eerste lijn als in de Wet langdurige zorg.

Neem contact met ons op

Vragen?
Neem contact op via het contactformulier.

Adres
Coöperatie Specialisten Ouderengeneeskunde Noord Nederland (CoSONN)
Hoofdweg 48
9333 PC Langelo dr

KVK nummer
64790037

Onze netwerkpartners

  • Vereniging Specialisten Ouderengeneeskunde