De Coöperatie Specialisten Ouderengeneeskunde Noord Nederland is op 15 december 2015 opgericht en heeft als doelen:

Het ondersteunen van haar leden (specialisten ouderengeneeskunde) in de 3 noordelijke provincies op het gebied van:

 • het thuis leveren van multidisciplinaire medisch specialistische zorg en behandeling aan kwetsbare ouderen met multiproblematiek. Deze zorg omvat assessment, diagnostiek, consulten en continue, systematische, langdurige en multidisciplinaire zorg (CSLM-zorg)
 • het verbeteren van deze ouderenzorg, praktijkvoering en de daarvoor benodigde inhoudelijke kennis
 • het doen van acquisitie voor het leveren van alle hierboven omschreven activiteiten
 • het vervullen van de rol als (onder-)aannemer van (medische) zorg
 • bijdragen aan de continuïteit van de door de leden geleverde ouderenzorg

Aanspreekpunt te zijn voor met name:

 • huisartsen, psychologen en paramedici
 • ziekenhuizen en andere zorginstellingen
 • ziektekostenverzekeraars
 • Verenso, de landelijke beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde
 • gemeenten

Neem contact met ons op

Vragen?
Neem contact op via het contactformulier.

Adres
Coöperatie Specialisten Ouderengeneeskunde Noord Nederland (CoSONN)
Hoofdweg 48
9333 PC Langelo dr

KVK nummer
64790037

Onze netwerkpartners

 • Vereniging Specialisten Ouderengeneeskunde