De specialist ouderengeneeskunde is een arts gespecialiseerd in behandeling en zorg van kwetsbare ouderen met multiproblematiek binnen én buiten zorginstellingen. De specialist ouderengeneeskunde adviseert huisartsen, verpleegkundigen,  verzorgenden, verpleeghuisbestuurders en  uitvoerders van de WMO over noodzakelijke medische zorg aan kwetsbare ouderen. Hij adviseert en/of regisseert, hij inspireert. Hij stelt zich zakelijk en ondernemend op, is een ambassadeur van het vak en is goed bereikbaar voor ouderen, mantelzorgers en collega’s binnen en buiten zorgorganisaties.

CoSONN richt zich daarom op de volgende doelgroepen c.q. ziet samenwerkingsmogelijkheden met de volgende stakeholders:

  1. Huisartsen en tweedelijns medisch specialisten
  2. Psychologen
  3. Paramedici zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, maatschappelijk werkenden e.d.
  4. Mantelzorgers van bovengenoemde patiënten (advisering en ondersteuning)
  5. Gemeenten (vooral wat betreft de WMO advisering)
  6. Zorginstellingen voor ouderen met multiproblematiek
  7. Zorgverzekeraars

Neem contact met ons op

Vragen?
Neem contact op via het contactformulier.

Adres
Coöperatie Specialisten Ouderengeneeskunde Noord Nederland (CoSONN)
Hoofdweg 48
9333 PC Langelo dr

KVK nummer
64790037

Onze netwerkpartners

  • Vereniging Specialisten Ouderengeneeskunde