Artikelen door

Politieke aandacht voor specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn

In het algemeen overleg met de Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over Mondzorg en Eerstelijnszorg van 21 februari is uitgebreid aandacht besteed aan een versteviging van de eerstelijnsvoorziening voor kwetsbare ouderen. Meermaals werd benadrukt dat de specialist ouderengeneeskunde een waardevolle aanvulling is en bijdraagt aan de positieve gezondheid voor kwetsbare ouderen. Er […]

Tweede ALV CoSONN op 28 februari 2017

Op dinsdag 28 februari  as. vindt de 2e ledenvergadering plaats in de Peizer Hopbel, Hoofdstraat 3 te Peize.  Ontvangst: vanaf 19:30 uur. Aanvang:   20:00 uur  Sluiting:     22:00 uur Aansluitend is er ruim gelegenheid voor een drankje.  De agenda zal begin februari aan alle leden worden gezonden. Nog geen lid? Meld je dan  nu […]

Eerste algemene ledenvergadering CoSONN op 22 november 2016

Agenda eerste ALV CoSONN Datum: dinsdag 22 november 2016 Plaats en tijd: Scandinavisch dorp, de inloop is vanaf 19:30 uur Opening 20:00 uur. Het pad tot nu toe. Inhoudelijk deel  Presentatie Franz Roos, directeur Verenso: ‘Aan de slag’ DOORBRAAK: Zie notitie Zorginstituut Nederland op de site van Verenso of CoSONN:   “Extramurale behandeling ontleed”.   Pauze: […]

Doorbraak! Versterken medische zorg voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) geeft specialisten ouderengeneeskunde groen licht voor de Zorgverzekeringswet. Volgens ZIN kan de (medische) zorg die specialisten ouderengeneeskunde bieden in de eerste lijn vanaf 1 januari 2018 worden ondergebracht in de Zorgverzekeringswet. De positie van de patiënt wordt versterkt Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS had ZIN opdracht gegeven te onderzoeken hoe […]

Vorming lokale geriatrische netwerken GZIO

Om zorgverleners te ondersteunen bij het opzetten van lokale geriatrische netwerken in het kader van het GZIO, ontwikkelde ELANN/ROS een drietal formats waarin samenwerkingsafspraken kunnen worden vastgelegd. Lees meer… Bron: www.elann.nl

Handreiking samenwerking huisarts en SO

De nieuwe digitale handreiking Samenwerking huisarts – specialist ouderengeneeskunde van LHV en Verenso geeft u een leidraad voor het maken van (werk)afspraken over de verantwoordelijkheidsverdeling in de samenwerking voor ouderen met een complexe zorgvraag. Ook geeft het een overzicht van de huidige financieringsmogelijkheden voor de specialist ouderengeneeskunde. Bron: www.verenso.nl