Samenwerking tussen specialist ouderengeneeskunde en huisarts

De medische zorg voor ouderen heeft zich in ons land vanuit een geëchelonneerde gezondheidszorg nogal fragmentarisch ontwikkeld. Van oudsher was er de huisarts voor thuiswonende ouderen en kwamen er later klinisch geriaters en/of internisten ouderengeneeskunde bij voor ouderen opgenomen in het ziekenhuis. Voor ouderen in het verpleeghuis kwam er in 1990 officiële beroepserkenning voor verpleeghuisartsen, nu specialisten ouderengeneeskunde genoemd. Anatomisch is daarmee in ons land eigenlijk al langer een gezondheidszorg brede ‘medische as voor ouderen’ aanwezig waarvan ook fysiologisch verwacht zou mogen worden dat er sprake is van een echelon overstijgende, integrale ouderengeneeskundige zorgverlening. Lees meer