Aanvullende eerstelijnszorgkosten in 2020 naar Zvw

De kosten voor aanvullende geneeskundige zorg voor specifieke groepen in de eerste lijn vallen per 1 januari 2020 onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Tot die tijd blijft een tijdelijke subsidieregeling van kracht. Voor 2019 is er een bedrag van 65 miljoen beschikbaar. lees meer