Politieke aandacht voor specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn

In het algemeen overleg met de Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over Mondzorg en Eerstelijnszorg van 21 februari is uitgebreid aandacht besteed aan een versteviging van de eerstelijnsvoorziening voor kwetsbare ouderen. Meermaals werd benadrukt dat de specialist ouderengeneeskunde een waardevolle aanvulling is en bijdraagt aan de positieve gezondheid voor kwetsbare ouderen.

Er werd ook veel gesproken over de problematiek rond het ELV. De minister benadrukte dat er zoveel bedden en budget beschikbaar moeten komen als nodig is en dat er gewerkt wordt aan regionale loketten waar de huisarts of transferverpleegkundige terecht kan om te zien waar bedden beschikbaar zijn. Aanbieders én verzekeraars moeten gezamenlijk hun zorgplicht oppakken. In het voorjaar verschijnt er een brief aan de kamer over de gang van zaken rond het ELV met daarin: een overzicht van de regionale loketten, een inzicht in het gebruik van ELV en een beleidsadvies over het laten vervallen van het verschil tussen Wlz-crisisopname en ELV.