Een juiste aanspraak op zorg door de specialist ouderengeneeskunde

Vorige week stuurde de minister een beleidsreactie op het advies van het Zorginstituut over extramurale behandeling. Het Zorginstituut adviseerde al in oktober dat behandeling van de specialist ouderengeneeskunde goed past onder de Zorgverzekeringswet, maar wel onder ‘zorg zoals huisartsen die plegen te bieden’. De minister geeft in haar reactie aan dat dat gevoelig ligt bij huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde en neemt dit mee in de verdere uitwerking. Daarop heeft Verenso een bericht over het belang van duidelijkheid over de positionering van de specialist ouderengeneeskunde aan de leden van de Vaste commissie voor VWS gestuurd. Dit onderwerp is niet expliciet besproken in het afgelopen AO. Wij zullen hier aandacht voor blijven vragen.