Contracteren subsidieregeling extramurale behandeling 2017 – vooraankondiging –

Vorige week berichtte Verenso in hun nieuwsbrief dat de (medische) zorg die specialisten ouderengeneeskunde bieden in de eerste lijn vanaf 1 januari 2018 kan worden ondergebracht in de Zorgverzekeringswet.

Dat is goed nieuws maar laat onverlet dat u, nu en in 2017, ook al uw diensten kunt aanbieden in de eerste lijn, maar dan via de subsidieregeling extramurale behandeling in plaats van via de Zorgverzekeringswet.
De subsidieregeling van 2017 wordt iets gewijzigd ten opzichte van de subsidieregeling van 2016. Naar verwachting wordt de tekst van de subsidieregeling extramurale behandeling (EB) voor 2017 medio of eind november 2016 in de Staatscourant gepubliceerd. Een grote verandering zal zijn dat het ook voor samenwerkingsverbanden van specialisten ouderengeneeskunde mogelijk wordt zich bij het zorgkantoor aan te melden voor een contract. De komende maand zal Verenso informatie ontvangen over de termijnen, over de voorwaarden en de praktische eisen waaraan nieuwe contractanten voor 2017 moeten voldoen. Zodra deze informatie helder is, zullen wij u hierover direct informeren. Houdt u daarom de nieuwsbrief van Verenso scherp in de gaten.
Klik hier voor de informatie die reeds bekend is over de subsidieregeling van 2017 (zichtbaar na inloggen).