Eerste algemene ledenvergadering CoSONN op 22 november 2016

Agenda eerste ALV CoSONN

Datum: dinsdag 22 november 2016

Plaats en tijd: Scandinavisch dorp, de inloop is vanaf 19:30 uur

Opening 20:00 uur.

Het pad tot nu toe.

Inhoudelijk deel

 Presentatie Franz Roos, directeur Verenso: ‘Aan de slag’

DOORBRAAK: Zie notitie Zorginstituut Nederland op de site van Verenso of CoSONN:   “Extramurale behandeling ontleed”.

 

Pauze: 21:00 uur – 21:20 uur

 

ALV agendapunten

  1. Opstellen agenda ALV: Inventarisatie van vragen/zaken die besproken moeten worden.
  2. Maaike Barents en Ronald Bettenbroek treden uit het (oprichtings-)bestuur. Daarmee ontstaan vacatures voor de positie van respectievelijk secretaris en penningmeester.
  3. Hoe word je lid en wat levert het op?
  4. Contacten/contracten/facturering met zorgverzekeraars/zorgkantoren. 2017 als “voorbakjaar”…!
  5. Contacten met huisartsencoöperaties.
  6. Contacten met ouderenpsychologen in Noord Nederland (zie ook www.SPO-noord.nl).
  7. Wat er verder nog ter tafel komt.
  8. Rondvraag.
  9. Nieuwe vergaderdatum en waar?
  10. Sluiting (rond 22.00 uur)