Doorbraak! Versterken medische zorg voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) geeft specialisten ouderengeneeskunde groen licht voor de Zorgverzekeringswet. Volgens ZIN kan de (medische) zorg die specialisten ouderengeneeskunde bieden in de eerste lijn vanaf 1 januari 2018 worden ondergebracht in de Zorgverzekeringswet.

De positie van de patiënt wordt versterkt

Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS had ZIN opdracht gegeven te onderzoeken hoe extramurale behandeling door de specialist ouderengeneeskunde een plaats kan krijgen binnen de Zorgverzekeringswet. ZIN concludeert nu in het rapport Extramurale behandeling ontleed dat het kan. Na een jarenlang lobbytraject is het dan eindelijk zover. Verenso is zeer verheugd over de nieuwe mogelijkheden voor de specialist ouderengeneeskunde: de patiënt is hier de winnende partij! Het raadplegen van de specialist ouderengeneeskunde wordt wettelijk geregeld. Dit versterkt de positie van de patiënt. Terecht, want de inhoud van geneeskundige zorg zou immers niet afhankelijk moeten zijn van de omgeving waar de patiënt woont.

Lees meer…